รางวัล/ผลงาน

Unplungged Codingการใช้เหตุผลเชิงตรรกะกับการแก้ปัญหา

(เกมการ์ดสร้างเมือง) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      

    วีดีทัศน์นี้ เผยแพร่ผลงานดีเด่น Coding “CODING Achievement Awards” ประเภทรายงานผลครูดีเด่น Unplungged Coding ระดับประถมศึกษา ระดับภาคใต้ โดย นางทิพย์สุดา จาราสถิตย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง สพป.กระบี่